La importància del morter a la rehabilitació de façanes

el-protagonismo-del-mortero

La rehabilitació de façanes requereix d’un tractament integral que asseguri que el treball que s’ha realitzat perduri durant molt de temps. El morter, és un dels components més importants a l’hora de dur a terme aquest tipus de treballs. És per això, que a més d’aplicar un bon revestiment, pintura i protector, és de vital importància aplicar un bon morter.

Què és el morter?

El morter és una barreja de ciment o calç (o tots dos), sorra i aigua. És un material que s’utilitza per a:

  • Unir maons, blocs o pedres
  • Segellar, endurir o reforçar materials o elements de construcció
  • Dur a terme acabats finals en murs i façanes exteriors
  • Reparacions petites

Beisser és una de les nostres marques que disposen d’una carta especial per a morters per a façanes. (Informació extreta del catàleg especial morters façanes de Beisser)

1- Morters per a capa base

MORTER Base · Recrescut BMB 18015

Per regular suports, crear arrebossats i recrescuts en façanes de formigó normal i fàbrica de maó ceràmic. Adequat com a base per a sistemes bicapa d’acabat amb revestiments de morters acrílics. Color: Blanc grisenc.

MORTER Reperfilat · Reparació – BMB 6012

Per reparació i anivellació de superfícies i elements de formigó. Reparacions en què es necessiti unes ràpides resistències. Sobre suports de formigó, ciment i similars. Impermeable en capa superior a 3 mm. Color: Gris.

MORTER Acabat Plaques – BMB 12012

Per arrebossat, anivellació i reparació de superfícies de formigó i plaques de formigó alleugerit. Sobre suports de formigó, ciment, pedra, maó i similars, tant en parets com en sostres, plaques de formigó alleugerit, formigó fibrat, etc. Com capa intermèdia reforçada amb malla. Color: Blanc.

MORTER Base Fi – BMB 12003

Morter d’acabat, modificat amb resines sintètiques i fibres. Especialment dissenyat per enganxar plaques aïllants tèrmiques d’EPS i panells aïllants de llana de roca, per revocar plaques cement.ceas, plaques d’EPS (Sistema SATE), per embotir malla a la capa intermèdia reforçada, per anivellar i allisar suports de formigó en façanes . Permeable el vapor d’aigua. Color: Blanc.

MORTER Ràpid – BMB 1004

Morter de reparació estructural, Classe R3. Especialment dissenyat per a la protecció i reparació de superfícies i elements de formigó. Per reparacions ràpides. Treballs en vertical. Enduriment ràpid. Altes resistències inicials. reparació de

elements sense necessitat d’encofrat, en ambients humits, protecció de formigó armat. Color: gris.

2- Morters per a capes d’acabat

MORTER Esteses – BMA 4505

Per arrebossar, anivellar i reparar grans superfícies en façanes, abans de pintar. Conté fibra. Impermeable. Sobre fons absorbents: formigó, maó, pedra. Color: Gris.

MORTER Allisat – BMA 4502

Per a tot tipus de reparacions en façanes. Raseos i pegats sobre antigues pintures. Renovar i allisar gresite, rajola, etc. Pot polir i pintable en 12 hores sense risc d’eflorescències o viratges de color. Sobre fons poc absorbents (fins i tot superfícies pintades). Color: Blanc

MORTER Impermeable – Reparació BMA 3005

Per impermeabilitzar i reparar formigó, elements en façanes, murs, cellers, garatges, terrasses … Impermeabilització de superfícies a partir de 3 mm de gruix. Sobre fons absorbents: zones humides, formigó, maó, pedra. Color: Gris.


A Elias Decoració estem a la vostra plena disposició per recomanar-vos sobre quin tipus de morter necessiteu per poder exercir el vostre treball de forma professional i òptima. Podeu realitzar qualsevol consulta mitjançant el correu electrònic, telèfon o visitar un dels nostres punts de venda de Barcelona o Puigerdà.