La importància del morter a la rehabilitació de façanes

La rehabilitació de façanes requereix d’un tractament integral que asseguri que el treball que s’ha realitzat perduri durant molt de temps. El morter, és un dels components més importants a l’hora de dur a terme aquest tipus de treballs. És per això, que a més d’aplicar un bon revestiment, pintura i protector, és de vital importància aplicar un bon morter.

Què és el morter?

El morter és una barreja de ciment o calç (o tots dos), sorra i aigua. És un material que s’utilitza per a:

  • Unir maons, blocs o pedres
  • Segellar, endurir o reforçar materials o elements de construcció
  • Dur a terme acabats finals en murs i façanes exteriors
  • Reparacions petites

Beisser és una de les nostres marques que disposen d’una carta especial per a morters per a façanes. (Informació extreta del catàleg especial morters façanes de Beisser)

1- Morters per a capa base

MORTER Base · Recrescut BMB 18015

Per regular suports, crear arrebossats i recrescuts en façanes de formigó normal i fàbrica de maó ceràmic. Adequat com a base per a sistemes bicapa d’acabat amb revestiments de morters acrílics. Color: Blanc grisenc.

MORTER Reperfilat · Reparació – BMB 6012

Per reparació i anivellació de superfícies i elements de formigó. Reparacions en què es necessiti unes ràpides resistències. Sobre suports de formigó, ciment i similars. Impermeable en capa superior a 3 mm. Color: Gris.

MORTER Acabat Plaques – BMB 12012

Per arrebossat, anivellació i reparació de superfícies de formigó i plaques de formigó alleugerit. Sobre suports de formigó, ciment, pedra, maó i similars, tant en parets com en sostres, plaques de formigó alleugerit, formigó fibrat, etc. Com capa intermèdia reforçada amb malla. Color: Blanc.

MORTER Base Fi – BMB 12003

Morter d’acabat, modificat amb resines sintètiques i fibres. Especialment dissenyat per enganxar plaques aïllants tèrmiques d’EPS i panells aïllants de llana de roca, per revocar plaques cement.ceas, plaques d’EPS (Sistema SATE), per embotir malla a la capa intermèdia reforçada, per anivellar i allisar suports de formigó en façanes . Permeable el vapor d’aigua. Color: Blanc.

MORTER Ràpid – BMB 1004

Morter de reparació estructural, Classe R3. Especialment dissenyat per a la protecció i reparació de superfícies i elements de formigó. Per reparacions ràpides. Treballs en vertical. Enduriment ràpid. Altes resistències inicials. reparació de

elements sense necessitat d’encofrat, en ambients humits, protecció de formigó armat. Color: gris.

2- Morters per a capes d’acabat

MORTER Esteses – BMA 4505

Per arrebossar, anivellar i reparar grans superfícies en façanes, abans de pintar. Conté fibra. Impermeable. Sobre fons absorbents: formigó, maó, pedra. Color: Gris.

MORTER Allisat – BMA 4502

Per a tot tipus de reparacions en façanes. Raseos i pegats sobre antigues pintures. Renovar i allisar gresite, rajola, etc. Pot polir i pintable en 12 hores sense risc d’eflorescències o viratges de color. Sobre fons poc absorbents (fins i tot superfícies pintades). Color: Blanc

MORTER Impermeable – Reparació BMA 3005

Per impermeabilitzar i reparar formigó, elements en façanes, murs, cellers, garatges, terrasses … Impermeabilització de superfícies a partir de 3 mm de gruix. Sobre fons absorbents: zones humides, formigó, maó, pedra. Color: Gris.


A Elias Decoració estem a la vostra plena disposició per recomanar-vos sobre quin tipus de morter necessiteu per poder exercir el vostre treball de forma professional i òptima. Podeu realitzar qualsevol consulta mitjançant el correu electrònic, telèfon o visitar un dels nostres punts de venda de Barcelona o Puigerdà.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *